Wat is Cesar-Oefentherapie?

Basisgedachte:
Mensen lopen, gaan zitten, staan op. Mensen bukken, tillen, springen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houding- en bewegingsgewoonten. Maar … niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam.

De basisgedachte van de oefentherapie Cesar is gebaseerd op de volgende twee punten:

  • dat er een optimaal grondpatroon van bewegen is aan te wijzen
  • dat iedereen goede houding- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces.

Bewegingen worden “goed” genoemd als o.a. spieren daarbij op hun best samenwerken en de gewrichten op de juiste manier worden belast.

Werkwijze
De oefentherapeut Cesar stelt een op de persoon gericht behandelingsplan op, dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen. Als uitgangspunten voor dit behandelingsplan gelden:

  • de diagnose van de arts
  • het onderzoek door de oefentherapeut Cesar
  • de individuele situatie en de individuele
  • mogelijkheden van de patiënt
  • het doel van de therapie

De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd, want een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven.

De oefentherapie Cesar wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut, of -indien noodzakelijk- thuis bij de patiënt. Elke behandeling duurt ongeveer 30 minuten en is individueel.