Kinderoefentherapie bij baby’s

logo kinderoefentherapie

Indicaties voor kinderoefentherapie voor zuigelingen kunnen zijn;

  • motorische onrust en veel huilen;
  • passiviteit, trage ontwikkeling;
  • hyperactiviteit en overstrekken;
  • voorkeurshouding eventueel in combinatie met schedelafplatting en eenzijdig bewegen

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van baby’s met een voorkeurshouding en afplatting van het achterhoofd en daarnaast het onderzoeken en behandelen van deze kinderen.

Definitie voorkeurshouding

We spreken van een voorkeurshouding als de baby:

  • driekwart van de tijd het hoofd naar één zijde gedraaid heeft
  • het volgen met ogen en hoofd naar de niet-voorkeurszijde onvoldoende is (vanaf 8 weken)
  • de beweeglijkheid van de nek normaal is (wanneer de baby begeleid wordt bij het draaien van zijn hoofd)

(Boere-Boonekamp, Pediatrics 2001)

Behandeling

De eerste afspraak vindt meestal thuis plaats om een goede indruk te krijgen van de omgeving en situatie van het kind. Ook kunnen er zo nodig tips worden gegeven over bijvoorbeeld de inrichting, de plaats van het bedje, etc., die van invloed kunnen zijn op het gedrag van de baby.

In de meeste gevallen zal er vervolgens een motorisch onderzoek plaatsvinden.Ook kan er een hoofdmeting gedaan worden. Hiermee kan worden bepaald hoe ernstig een eventuele afplatting van het hoofd is. De meting gebeurt met behulp van een flexibel bandje en is volkomen pijnloos. De uitkomst hiervan wordt met de ouders besproken. De huisarts en/of het consultatiebureau krijgen ook een verslag.

baby

De behandeling bestaat uit tips en adviezen m.b.t. het omgaan en spelen met de baby, oefeningen om bepaalde bewegingen te stimuleren of bijvoorbeeld om de baby te helpen ontspannen.

Als u nog specifieke vragen heeft kunt u contact opnemen met Esther Vlaanderen:
024 3094504