Esther Vlaanderen

Binnen onze praktijk werk ik vooral met kinderen en ouderen. In het werken met kinderen is het heel belangrijk om eerst een sfeer van vertrouwen en veiligheid te creëren. Rust en tijd nemen en vertellen wat je gaat doen, ook bij heel jonge kinderen en baby’s, is een goede basis om een fijn contact op te bouwen. Bij ouderen probeer  ik zoveel mogelijk in samenwerking met de wijkzorg en andere disciplines te kijken wat nodig is om zo mobiel mogelijk te blijven op een manier waarbij de oudere zich prettig en veilig voelt.

Geregistreerd Kinderoefentherapeut en Geïntegreerd thuistherapeut

Opleidingen:

 • Opleiding Oefentherapie Cesar afgerond in 1995
 • Post HBO opleiding Kinderoefentherapie Cesar afgerond in 2001
 • Sociale Faculteit Hogeschool Gelderland; Maatschappelijk Werk afgerond in 1991

Cursussen:

 • Verdiepingscursus “motoriek en kinderen”
 • Training BSID-NL-Motorische schaal (onderzoek kinderen van 0-3 jaar)
 • Cursus Kind in Beeld; klinemetrie, verslaglegging en verantwoording van de gemaakte keuzes binnen het kinderoefentherapeutisch handelen
 • Workshop Zuigelingenasymmetrie en Plagiocephalometrie
 • Workshop Zuigelingenasymmetrie II: Diagnostiek en Interventie
 • Certificaat basisopleiding Shantala-massage voor baby’s
 • Tan Soderbergh: gecombineerde behandeling van logopedie en kinderoefentherapie voor kinderen met een spraak-taalachterstand en motorische problematiek

 • Cursus geïntegreerde Thuiszorg
 • Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen
 • Basiscursus Psychogeriatrie
 • Masterclass DementieNet: Dementie, Delier en Depressie

 • Zwangerschapseducatie en bekkenklachten rond de zwangerschap
 • De begeleiding door oefentherapie Cesar en Mensendieck bij bekkeninstabiliteit als gevolg van zwangerschap
 • Het onderzoeken en behandelen van patiënten met SI klachten
 • Minisymposium bekkenproblematiek en zwangerschap

 • Congres Beating Osteoarthritis, in het kader van het BART-project, St. Maartenskliniek
 • Training hantering van agressie op de werkvloer
 • Post-HBO cursus Directe Toegankelijkheid Oefentherapie
 • Basiseducatie Kwaliteit en Wetenschap (BKW)
 • cursus Reanimatie en gebruik AED

Overige beroepsmatige activiteiten en ervaring:

 • Werkzaam in de praktijk Marja de Lint vanaf 1998
 • Lid VvOCM
 • Deelname aan intercollegiaal overleg
 • Certificaat Intercollegiale toetsing voor oefentherapeuten Cesar, lokale begeleider toetsingsgroep
 • Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici